Borchólski Karol, Typologia kibiców piłkarskich jako istotny element rozpoznania środowiskowego pseudokibiców

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/6/123-140
Autor:
Rodzaj: artykuł

Typologia kibiców piłkarskich jako istotny element rozpoznania środowiskowego pseudokibiców

Streszczenie

Artykuł koncentruje się na tematyce rozpoznania środowiskowego kibiców piłkarskich. Szczegółowo została omówiona i ich klasyfikacja dokonywana przez prawników, socjologów, psychologów, kibiców jak również przez Policję. Kibice zostali podzielni na poszczególne grupy, które zostały sklasyfikowane również pod kątem stwarzanego przez nich zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Autor zwraca uwagę na zdecydowane różnicę pomiędzy poszczególnymi grupami kibiców omawiając ich charakterystyczne zachowania, w tym te cechy które odróżniają pseudokibiców od pozostałych grup. W artykule zostały również przytoczone przykładowe przestępstwa, które mogą być popełniane przez poszczególne grupy kibiców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX