Świątek-Rudoman Justyna, Tymczasowe aresztowanie oraz zawieszenie w czynnościach służbowych a stosunek pracy z wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Artykuły
Opublikowano: ST 2012/4/55-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

Tymczasowe aresztowanie oraz zawieszenie w czynnościach służbowych a stosunek pracy z wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

W ustawie z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych wprowadzono nieznaną wcześniej regulację sytuacji prawnej pracownika samorządowego tymczasowo aresztowanego. Nie jest to jednak jedyny środek zapobiegawczy, który powoduje czasową przerwę w sprawowaniu funkcji. Innym, który nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach ustawy, jest zawieszenie w czynnościach służbowych. Autorka przedstawia skutki zastosowania tych środków w sferze stosunku pracy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz ocenia obecne regulacje w kontekście ich kompletności i możliwości stosowania analogii, koncentrując się przy tym zwłaszcza na kształcie uprawnień płacowych zawieszonego organu wykonawczego gminy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX