Artykuły
Opublikowano: ST 2020/4/72-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Tworzenie samorządu gminnego w 1990 r. z perspektywy Delegata Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego w województwie miejskim krakowskim

W artykule przedstawiono charakterystykę aktywności delegatów Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego działających od 1.04.1990 r. do 31.12.1991 r. na przykładzie delegata powołanego w województwie miejskim krakowskim. Szczególna uwaga skoncentrowana została na analizie zarówno jego statusu prawnego, jak i faktycznej pozycji w strukturach administracji publicznej, zakresu obowiązków przed wyborami samorządowymi, które odbyły się 27.05.1990 r., a przede wszystkim prezentacji zadań po ich przeprowadzeniu, w tym przede wszystkim kwestii wyboru organów i organizacji gmin oraz ich urzędów, utworzenia kolegiów odwoławczych przy sejmikach wojewódzkich, komunalizacji mienia państwowego, przesądzenia zakresu zadań i kompetencji gmin w kontekście utworzenia urzędów rejonowych administracji rządowej i możliwości przekazywania gminom zadań z zakresu tej administracji w drodze porozumienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?