Trzynasta pensja pracowników samorządowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 lutego 2006 r. (K 1/05) - OpenLEX

Cudowski Bogusław, Trzynasta pensja pracowników samorządowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 lutego 2006 r. (K 1/05)

Artykuły
Opublikowano: FK 2006/5/5-11
Autor:
Rodzaj: artykuł

Trzynasta pensja pracowników samorządowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 lutego 2006 r. (K 1/05)

1.Uwagi wstępne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwane potocznie "trzynastką", nie jest powszechnym świadczeniem pracowniczym. Wcześniejsze regulacje prawne przewidywały prawo do trzynastek w państwowych jednostkach organizacyjnych niebędących przedsiębiorstwami państwowymi . Mimo że przepisy powyższej ustawy nie dotyczyły pracowników samorządowych, były one stosowane w drodze analogii w samorządzie terytorialnym, co zalecało pismo okólne Urzędu Rady Ministrów. Jakkolwiek nie było ono wiążące, to wypłata trzynastek pracownikom samorządowym miała charakter akceptowanego i tolerowanego zwyczaju . Stan prawny w tym zakresie zmieniła zasadniczo ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej . Jej art. 1 ust. 2 pkt 3 stanowił, że prawo do trzynastki przysługuje także pracownikom samorządowych jednostek sfery budżetowej prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawiez 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe. W obecnym brzmieniu ten sam...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX