Trybunał Konstytucyjny jako strażnik Konstytucji - OpenLEX

Małajny Ryszard M., Trybunał Konstytucyjny jako strażnik Konstytucji

Artykuły
Opublikowano: PiP 2016/10/5-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Trybunał Konstytucyjny jako strażnik Konstytucji

1. Trybunał jako sąd. W Austrii ustrojodawca potraktował trybunał konstytucyjny jako organ ochrony konstytucji i usytuował poza władzą sądowniczą. Model ten został przejęty m.in. we Włoszech i w Hiszpanii. Natomiast Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec (dalej: UZ) uznała Federalny Trybunał Konstytucyjny (dalej: FTK) za element tej władzy, włączając go do rozdziału zatytułowanego „Sądownictwo” (art. 92). To samo stało się w Czechach, na Słowacji i w Rosji, choć trybunały są tam umiejscowione poza systemem sądownictwa powszechnego . Rozwiązanie to aprobuje większość autorów polskich, ponieważ TK został wyposażony w podstawowe atrybuty władzy sądowniczej, jak niezależność strukturalna i kompetencyjna oraz niezawisłość sędziowska.

W licznych opracowaniach spotyka się określenie, że TK jest organem o charakterze sądowniczym lub organem władzy sądowniczej. Stosowane są również następujące terminy: organ ochrony prawnej, organ polityczno-sądowy, quasi-sądowy organ orzekający, organ...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX