Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/5/25-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Trybunał Konstytucyjny á rebours

1. Wprowadzenie. W październiku 2015 r. zostałam poproszona o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego dla studentów rozpoczynających naukę na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Zaproponowałam wówczas temat ujęty w formie pytania: Czy ustawodawcy wolno wszystko? W toku wykładu starałam się uświadomić młodym ludziom, którzy zaczynali wówczas prawnicze studia, że władza ustawodawcza nie oznacza kompetencji do uchwalania aktów o dowolnej treści; nawet ta pierwsza z władz, należąca do suwerena, jest ograniczona (art. 4 Konstytucji). Powiedziałam, że odpowiedź na tytułowe pytanie to historia sądownictwa konstytucyjnego. Na tle ogólnego jej zarysu przedstawiłam pozycję i kompetencje Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziś, po upływie niespełna pięciu lat, nie powtórzyłabym studentom tego wykładu. Uczciwość wobec uczniów nie pozwala bowiem głosić tez, które nie odzwierciedlają znanej nauczycielowi rzeczywistości. Wykład należałoby zakończyć na historycznej prezentacji i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?