Kowalski Michał, Tryb uproszczony w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi - pomiędzy jawnością a szybkością postępowania

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2018/4/25-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Tryb uproszczony w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi - pomiędzy jawnością a szybkością postępowania

1.Uwagi wprowadzające

Zarówno jawność, jak i szybkość rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych są podstawowymi dyrektywami wynikającymi z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz z wiążących Polskę umów międzynarodowych . Konkretne rozwiązania realizujące te wytyczne przewidziano także na gruncie ustawowym, czyli w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . W takim znaczeniu można mówić o szeregu unormowań prawnych tworzących generalny standard, którego elementami są jawność oraz szybkość procesu sądowoadministracyjnego. Celem opracowania jest wskazanie najważniejszych źródeł tych dwóch podstawowych wymogów prawa do sądu realizowanego w sprawach rozpatrywanych przez sądy administracyjne oraz zbadanie, czy prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy nie doznaje nadmiernego ograniczenia w ramach trybu uproszczonego funkcjonującego w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Określone zostaną przy tym wzajemne relacje pomiędzy tymi dwoma...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX