Wrzeszcz Olga, Trolling prawnoautorski (copyright trolling)

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2016/4/38-75
Autor:
Rodzaj: artykuł

Trolling prawnoautorski (copyright trolling)

Wskazanie dokładnego momentu narodzin trollingu prawnoautroskiego, szerzej znanego również jako copyright trolling, jest dużym wyzwaniem. To względnie nowy proceder, który zarówno jako zjawisko, jak i pojęcie pojawiał się i rozwijał stopniowo, przyjmując różne postaci wraz z rozwojem Internetu i internetowego piractwa. Na przełomie XX i XXI w. w Stanach Zjednoczonych Ameryki rozgorzała dyskusja wokół sprawy A&M Records Inc. przeciwko Napster , która wprowadziła walkę z internetowym piractwem w nowy etap skierowany przeciwko użytkownikom końcowym sieci peer-to-peer. Do Polski ten trolling prawnoautorski dotarł z opóźnieniem, ponieważ dopiero w 2014 r. działania trolli prawnoautorskich stały się na tyle natarczywe, że przyciągnęły uwagę nie tylko mediów i internautów, lecz także stały się punktem wyjścia dla rozważań Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Naczelnej Rady Adwokackiej. Trolling prawnoautorski jest zjawiskiem wieloaspektowym, łączącym w sobie nie tylko zagadnienia prawa autorskiego, cywilnego, karnego, lecz także zagadnienia związane z ochroną konsumentów oraz danych osobowych. Niniejszy artykuł stanowi fragment pracy magisterskiej, poświęconej kompleksowej analizie zjawiska trollingu prawnoautorskiego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX