Brzeziński Jarosław, Transnarodowe aspekty dochodzenia roszczeń inwestycyjnych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/3/32-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Transnarodowe aspekty dochodzenia roszczeń inwestycyjnych

W niniejszym artykule przedstawiona została specyfika dochodzenia roszczeń przez korporacje globalne w związku z naruszeniem przez państwa przyjmujące norm prawa międzynarodowego. Omówiono zarówno sporne koncepcje doktrynalne, jak i dominujące tendencje orzecznicze. Swoistość rozwiązań prawnych stosowanych przez trybunały arbitrażowe prowadzi do rozważań o transnarodowym charakterze dochodzenia roszczeń inwestycyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX