Kołodziej Tomasz, Transgraniczne przekształcenie spółki w prawie polskim na tle wyroku TS w sprawie VALE, cz. II

Artykuły
Opublikowano: EPS 2014/3/13-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Transgraniczne przekształcenie spółki w prawie polskim na tle wyroku TS w sprawie VALE, cz. II

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) w sprawie VALE otwiera nowe perspektywy dla realizacji swobody osiedlania się w drodze transgranicznego przekształcenia spółki. Przedmiotem poniższych rozważań jest analiza rozstrzygnięcia TS oraz jego znaczenia dla stosowania polskiego prawa spółek. Artykuł jest poświęcony próbie oceny skuteczności transgranicznego przekształcenia spółki, przeprowadzanego na podstawie przepisów polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i materialnego prawa spółek w świetle art. 49 i art. 54 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE) .

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access