Karczyński Łukasz, Transgraniczne przekształcenie spółki

Artykuły
Opublikowano: PPH 2011/12/43-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Transgraniczne przekształcenie spółki

Przedmiotem artykułu jest analiza prawnych uwarunkowań transgranicznego przekształcenia spółki w świetle norm polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i materialnego prawa spółek, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS). Rozwiązania polskie przedstawiono na tle wybranych regulacji zagranicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX