Transgraniczne opodatkowanie anglosaskiego trustu polskim podatkiem dochodowym - OpenLEX

Korzyb Karolina, Transgraniczne opodatkowanie anglosaskiego trustu polskim podatkiem dochodowym

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/8/6-11
Autor:
Rodzaj: artykuł

Transgraniczne opodatkowanie anglosaskiego trustu polskim podatkiem dochodowym

W artykule – kontynuującym analizę opodatkowania trustu podatkiem dochodowym w Polsce – zostały poruszone zagadnienia odnoszące się do sytuacji transgranicznych. Mowa tu m.in. o podatku u źródła, podatku od niezrealizowanych zysków, a także opodatkowaniu zagranicznych jednostek kontrolowanych. W tych przypadkach opodatkowanie trustu może następować przy przyjęciu, że trust jest podmiotem nietransparentnym podatkowo bądź przy uznaniu, że jest on transparentny podatkowo. Przyjęcie jednego z powyższych założeń będzie skutkować przerzuceniem obowiązku podatkowego albo bezpośrednio na podmioty związane z funkcjonowaniem trustu: założyciela czy beneficjenta, albo na sam trust.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX