Traktatowa zasada proporcjonalności oraz wymóg proporcjonalnego uwzględniania zakresu prywatnego użytkowania na gruncie podatku... - OpenLEX

Selera Paweł, Traktatowa zasada proporcjonalności oraz wymóg proporcjonalnego uwzględniania zakresu prywatnego użytkowania na gruncie podatku od towarów i usług a prywatne użytkowanie samochodów służbowych

Artykuły
Opublikowano: PP 2013/6/17-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Traktatowa zasada proporcjonalności oraz wymóg proporcjonalnego uwzględniania zakresu prywatnego użytkowania na gruncie podatku od towarów i usług a prywatne użytkowanie samochodów służbowych

Organy Unii Europejskiej, wykonując swe kompetencje, powinny przestrzegać ogólnych zasad prawa unijnego, w tym traktatowej zasady proporcjonalności. Decyzja wykonawcza Rady 2010/581/UE autoryzująca Polskę do wprowadzenia na okres przejściowy szczególnego reżimu w zakresie ograniczenia (wyłączenia) prawa do odliczenia podatku naliczonego wydaje się naruszać kryteria pozwalające uznać dany środek za proporcjonalny. Ponadto polski reżim oparty o decyzję Rady nie spełnia wymogu uwzględniania zakresu prywatnego użytkowania przy jego opodatkowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX