Mularski Krzysztof, Testament negatywny

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/10/40-59
Autor:
Rodzaj: artykuł

Testament negatywny

1. Uwagi wstępne. Przedmiotem opracowania jest problematyka testamentu negatywnego. Za podjęciem badań nad testamentem negatywnym przemawia przede wszystkim poważna doniosłość teoretyczna tego zagadnienia, które ponadto nie jest pozbawione pewnego znaczenia dla praktyki prawniczej. Doniosłość teoretyczną dostrzega zresztą nauka; mówi się obrazowo o testamencie negatywnym jako o „szczególnej, delikatnej i wyjątkowej raczej formie testamentu” , podkreślając, że testament negatywny należy „do bardziej kontrowersyjnych zagadnień prawa spadkowego, które nie zostało jeszcze dostatecznie opracowane” . Jakkolwiek od wypowiedzenia tego ostatniego poglądu minęło już sporo czasu, literatura i orzecznictwo poświęcone problematyce testamentu negatywnego pozostają raczej skromne, a większość wypowiedzi ogranicza się do (zwykle aprobującego) powtórzenia poglądów wcześniejszych . W każdym razie brakuje w polskiej literaturze cywilistycznej próby możliwie całościowej czy wyczerpującej analizy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX