Firlus Jakub Grzegorz, Test niezawisłości i bezstronności sędziego sądu administracyjnego – aspekt procesowy

Artykuły
Opublikowano: PS 2023/5/5-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Test niezawisłości i bezstronności sędziego sądu administracyjnego – aspekt procesowy

Słowa kluczowe: bezstronność sędziego, sąd administracyjny, prawo do sądu, kontrola administracji publicznej

1.Uwagi wprowadzające

Na mocy ustawy z 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw jednostka została wyposażona w roszczenie procesowe o weryfikację spełnienia przez sędziego sądu administracyjnego wymagań niezawisłości i bezstronności. Wskutek dodania art. 5a § 1 do ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych nastąpiła formalizacja drogi sądowej w przedmiocie oceny zarzutu braku spełnienia wymagań niezawisłości i bezstronności przez sędziego sądu administracyjnego lub sędziego delegowanego do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie administracyjnym, stawianego przez stronę – członkowi składu sądu mającego orzec w jej sprawie z uwzględnieniem okoliczności mających miejsce także w postępowaniu nominacyjnym. W okresie poprzedzającym wejście w życie nowelizacji (tj. przed 15.07.2022 r.) kwestia ta rodziła wątpliwości . Pomiędzy Sądem Najwyższym (SN) a Naczelnym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX