Konert Anna, Terroryzm lotniczy - problematyka kompensacji szkód

Artykuły
Opublikowano: PiP 2013/3/76-88
Autor:
Rodzaj: artykuł

Terroryzm lotniczy - problematyka kompensacji szkód

Artykuł powstał dzięki środkom z grantu habilitacyjnego MNiSW – projekt „Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane na ziemi przez ruch statku powietrznego” (wniosek N N110 332740, umowa nr 3327/B/H03/2011/40).

1.Uwagi wstępne.

Terroryzm jest obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed państwami oraz ich obywatelami. Próbę zdefiniowania tego pojęcia podejmowano wielokrotnie – powstało ponad sto różnych definicji , z czego kilkadziesiąt w ramach prac ONZ . Z uwagi na ich różnorodność ujednolicenie definicji terroryzmu międzynarodowego skazane jest na niepowodzenie, gdyż wymagałoby zbyt dużych uproszczeń. Można jednak wskazać na cechy tego fenomenu, które skutecznie odróżniają terroryzm od różnych typów przemocy i czynią go zjawiskiem przemocy politycznej. W definicjach najczęściej wskazywane są: element przemocy, element polityczny oraz strach .

Zamach terrorystyczny na olimpiadzie w Monachium w 1972 r., porwanie statku pasażerskiego Achille Laurow 1985 r., ataki terrorystyczne na stacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX