Artykuły
Opublikowano: PiP 2016/8/35-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Termin wyborów na urząd Prezydenta RP

1. Uwagi wstępne. W państwie demokratycznym wybory przeprowadzane są periodycznie, tj. co pewien okres determinowany długością kadencji wybieranego organu. Nie wyklucza to oczywiście skrócenia lub wydłużenia kadencji, a tym samym okresu między wyborami, z uwagi na nadzwyczajne okoliczności.

W niniejszym opracowaniu postaram się przedstawić podstawowe problemy konstytucyjne związane z ustaleniem terminu wyborów prezydenckich, ze szczególnym uwzględnieniem jednego etapu – głosowania, a także sformułować postulaty de lege ferenda. Zarówno Konstytucja RP, jak i kodeks wyborczy oraz inne akty prawne dotyczące wyborów nie dokonują wystarczającego rozróżnienia pojęć „wybory” oraz „głosowanie”, mimo że głosowanie jest pojęciem węższym od wyborów – stanowi tylko jeden z ich etapów. W opracowaniu będę posługiwał się pojęciem „wybory” jako całością procedury wyborczej oraz pojęciem „głosowanie” jako jedną z czynności wyborczych.

Przed dokonaniem analizy rozwiązań prawnych regulujących sposób...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?