Termin na wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK - OpenLEX

Turno Bartosz, Termin na wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK

Artykuły
Opublikowano: PPH 2008/6/20-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Termin na wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK

Obowiązująca od ponad roku ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów skłania do wielu refleksji nad zawartymi w niej rozwiązaniami. W stosunku do poprzednio obowiązującej ustawy z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ustawodawca dokonał kilku istotnych modyfikacji. Nie zdecydował się jednak na wprowadzenie innych zmian, ważnych z punktu widzenia ochrony interesów uczestników postępowania, w szczególności na jakiekolwiek zmiany w zakresie długości terminu na wniesienie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX