Teoria utraty szansy a ciężar dowodu w prawie belgijskim - OpenLEX

Hilt Magdalena, Teoria utraty szansy a ciężar dowodu w prawie belgijskim

Artykuły
Opublikowano: PPC 2020/2/291-301
Autor:
Rodzaj: artykuł

Teoria utraty szansy a ciężar dowodu w prawie belgijskim

Słowa kluczowe: ciężar dowodu, probatio diabolica, teoria utraty szansy, teoria ekwiwalencji związku przyczynowego, niepewny związek przyczynowy

1.Wstęp

Problematyka ciężaru dowodu stanowi jedną z fundamentalnych, a jednocześnie najbardziej zawiłych kwestii prawa procesowego. Ustanowiona w prawie rzymskim zasada, że ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza (ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat), była stosowana na przestrzeni wieków i współcześnie jest zaliczana do podstawowych i niekwestionowanych zasad prawa kształtujących reguły postępowania przez sądem. Niemal każda tego rodzaju zasada zawierać musi jednak pewne wyjątki. Zastosowanie ogólnej zasady rozkładu ciężaru dowodu w sprawach zawiłych lub nietypowych niekiedy może utrudniać albo nawet uniemożliwiać wyjaśnienie rzeczywistego stanu faktycznego ze względu na wystąpienie problemu tzw. „diabelskiego dowodu”. Probatio diabolicaoznacza dowód niezmiernie trudny lub niemożliwy do przeprowadzenia, przy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX