Naworski Jerzy Paweł, Tenor wyroku po uznaniu za zasadne w części zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Artykuły
Opublikowano: PPC 2021/2/248-261
Autor:
Rodzaj: artykuł

Tenor wyroku po uznaniu za zasadne w części zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Słowa kluczowe: nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, zarzuty od nakazu zapłaty, tenor (formuła sentencji) wyroku

1.Wprowadzenie

Punktem wyjścia do napisania artykułu był wyrok z 3.10.2019 r. , w którym Sąd Najwyższy (SN) wyraził pogląd na temat formułowania wyroku po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, jeżeli sąd uznał zarzuty częściowo za zasadne. Sąd Okręgowy (SO), jak podkreślił SN w końcowym fragmencie uzasadnienia powołanego wyroku, wbrew treści art. 496 Kodeksu postępowania cywilnego , nieprawidłowo uchylił nakaz zapłaty i rozstrzygnął od początku o żądaniu pozwu. Taka konstrukcja jest według SN wprost sprzeczna z tym przepisem i stanowi naruszenie prawa procesowego, mogąc mieć wpływ np. na możliwość zastosowania art. 492 § 1k.p.c. i odpowiedzialność Skarbu Państwa z tego tytułu. Warto zastanowić się nad tą kwestią, gdyż w praktyce sądów powszechnych rzeczywiście występują kontrowersje związane z treścią wyroku po uznaniu za zasadne w części zarzutów od...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX