Chłopecki Aleksander, Tak zwane ujemne odsetki w świetle przepisów prawa

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/2/13-17
Autor:
Rodzaj: artykuł

Tak zwane ujemne odsetki w świetle przepisów prawa

Przedmiotem artykułu jest kwestia prawnej dopuszczalności wprowadzenia przez banki tzw. ujemnych odsetek. Autor wskazuje, że zgodnie z zasadą nominalizmu byłoby to bezprawne. Możliwe jest jednak, że posiadacz rachunku bankowego ponosi opłaty większe niż osiągane z odsetek zyski – nie mogą one być jednak liczone jako ujemne odsetki i muszą być wynikiem uczciwej kalkulacji poniesionych kosztów i marży banku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX