Tolko Katarzyna, Tajemnica statystyczna a prawo do informacji publicznej

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/11-12/47-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Tajemnica statystyczna a prawo do informacji publicznej

Słowa kluczowe: statystyka publiczna, tajemnica statystyczna, dane jednostkowe identyfikowalne, prawo do informacji publicznej

1.Wprowadzenie

Prawo do informacji publicznej, gwarantowane w art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , ma służyć w zamierzeniu możliwie szerokiemu dostępowi obywateli do wszelkich danych odnoszących się do spraw publicznych. Bez niego sprawowanie społecznej kontroli nad działalnością podmiotów wykonujących zadania publiczne byłoby niemożliwe, zaś zasada jawności życia publicznego i transparentności działań władzy publicznej okazałaby się iluzoryczna. Przedmiotowe prawo realizowane jest w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej , a za nieprzestrzeganie obowiązku udostępnienia informacji o takim charakterze przewidziana została sankcja z art. 23 tej ustawy.

Jednocześnie jednak art. 10 ustawy o statystyce publicznej gwarantuje bezwzględną ochronę informacji określanych danymi jednostkowymi identyfikowalnymi, zakazując ich udostępniania lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX