Tajemnica lekarska w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 10.06.2016 r. - OpenLEX

Burdzik Marcin, Chowaniec Czesław, Nowak Agnieszka, Tajemnica lekarska w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 10.06.2016 r.

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/9/128-145
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Tajemnica lekarska w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 10.06.2016 r.

1. Wstęp. Tajemnica lekarska, jako jeden z rodzajów tajemnicy zawodowej, spełnia doniosłą rolę w demokratycznym państwie prawa. Jest ona nie tylko swoistym conditio sine qua non skutecznego procesu diagnostyczno-terapeutycznego, lecz również narzędziem ochrony konstytucyjnych praw jednostki o fundamentalnym charakterze. Szczególna ochrona informacji udzielonych osobom wykonującym tzw. zawody zaufania publicznego, do których oprócz lekarzy należy również zaliczyć adwokatów i radców prawnych, jest podyktowana m.in. faktem, że prawo do prywatności jednostki musi podlegać większej, intensywniejszej ochronie . Działania ustawodawcy, modyfikujące zakres tej instytucji prawnej, muszą więc uwzględniać rangę chronionych dóbr, a więc spełniać przesłanki wyrażone w art. 31 ust. 3 Konstytucji (test proporcjonalności), tak by istota tajemnicy lekarskiej została zachowana, a prawa nią chronione nie zostały nadmiernie ograniczone.

Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian w polskim systemie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX