Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/1/125-137
Autor:
Rodzaj: artykuł

Tajemnica lekarska w procesie karnym

Streszczenie

W niniejszej publikacji zaprezentowano najważniejsze założenia i zakres tajemnicy lekarskiej, przybliżono konstrukcję art. 180 § 2 k.p.k. i wyszczególniono najczęstsze problemy występujące przy okazji zwolnienia lekarza z tajemnicy zawodowej. Podjęto ponadto próbę wskazania możliwych rozwiązań praktycznych w wymienionym zakresie. W pracy wykorzystano źródła w postaci piśmiennictwa i aktualnych orzeczeń sądowych, a także doświadczeń wyniesionych z praktyki zawodowej i działalności naukowo-badawczej Autora.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?