Tajemnica lekarska w postępowaniu karnym - OpenLEX

Rydlichowska Dominika, Tajemnica lekarska w postępowaniu karnym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/9/37-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Tajemnica lekarska w postępowaniu karnym

Streszczenie

Artykuł dotyczy delikatnej, aczkolwiek istotnej kwestii, jaką jest tajemnica zawodowa w postępowaniu karnym. Rozważania koncentrują się w głównej mierze na tajemnicy lekarskiej, niemniej zwraca się także uwagę na pewną odrębność tajemnicy lekarza psychiatry. Zachowanie tajemnicy lekarskiej, na którą składają się wszelkie informacje powzięte przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu, jest, a przynajmniej powinno być, standardem tego zawodu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX