Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/3/79-90
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Szwajcarski sposób na jasność i komunikatywność aktów normatywnych na przykładzie procedury redagowania konstytucji kantonu Zurych z 2005 r.

1. Wprowadzenie. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, jakie wymogi w sprawie jasności i komunikatywności aktów normatywnych zostały wypracowane w Szwajcarii oraz w jakie kompetencje zostały wyposażone organy powołane do ich redakcji. Po ogólnej charakterystyce idei jasności i komunikatywności aktów normatywnych przedstawiony zostanie sposób jej wdrażania na przykładzie procedury redagowania konstytucji kantonu Zurych z 2005 r.

2. Szwajcarska koncepcja komunikatywności aktów normatywnych. Idea komunikatywności aktów normatywnych w Szwajcarii została rozwinięta i praktycznie zrealizowana w toku prac nad projektem uchwalonego w 1907 r. szwajcarskiego kodeksu cywilnego (Schweizerisches Zivilgesetzbuch), którego autorem był wybitny prawnik, Eugen Huber . Swoje przekonania w tej materii sformułował w następujący sposób : „Kodeks cywilny ma być skierowany do wszystkich, którzy jemu podlegają. Stanowione przez ustawodawcę normy, o ile jest to możliwe w przypadku materii specjalnej, muszą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?