Stefanicki Robert, Sztuczna inteligencja tworzona przez człowieka, ukierunkowana na osobę ludzką i przez nią kontrolowana

Artykuły
Opublikowano: PPH 2023/1/4-15
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sztuczna inteligencja tworzona przez człowieka, ukierunkowana na osobę ludzką i przez nią kontrolowana

Niezwykle dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji kojarzony jest z nową erą dla ludzkości, zwaną także czwartą rewolucją przemysłową. Mamy już dzisiaj ogromną ilość i różnorodność zastosowań tych technologii niemal w każdej dziedzinie życia i towarzyszących ich wykorzystywaniu zarówno zagrożeń dla człowieka, jak i korzyści. Przed tymi ryzykami zabezpieczać ma technicznie niezawodna i etycznie odpowiedzialna sztuczna inteligencja i powiązane z nią technologie. W stabilnym demokratycznym systemie państwa prawa opartym na wartościach etycznych w nim uosobionych tytułowe dla niniejszego opracowania przesłanie uznawane przez Parlament Europejski za jedną z zasad przewodnich wnioskowanego rozporządzenia ma głęboki sens. Dotyczy bowiem technologii wysokiego ryzyka powodowania szkód u osób lub w społeczeństwie. Z każdą nowością w cywilizacji ludzkiej łączyła się niepewność co do skutków i ryzyka. Dotyczy to także omawianej technologii, ale dobrze zarządzana, odpowiednio ukierunkowana, nadzorowana przez człowieka i oparta na solidnych podstawach etycznych daje możliwości podwyższania jakości życia ludzi i społeczeństwa, poprawy efektywności i oszczędności, nie tylko w sferze gospodarczej. Najważniejszym i wielce złożonym wyzwaniem, z jakim musi się zmierzyć prawo, jest takie jego nakierowanie, aby w centrum regulacji znalazł się człowiek, a nie tworzona przez niego innowacja. W artykule omówiono działania unijnego prawodawcy na rzecz wprowadzenia właściwych ram jurydycznych, aby zapewnić jasność prawa i wzmacniać zaufanie do sztucznej inteligencji w Europie. Postawiono zarazem wiele kluczowych pytań z punktu widzenia ujęcia tytułowego problemu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX