Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - OpenLEX

Mendrek Aneta, Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Artykuły
Opublikowano: PPC 2018/3/126-147
Autor:
Rodzaj: artykuł

Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Słowa kluczowe: szkoda, dopuszczalność skargi, niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia, bezprawie judykacyjne

1.Wprowadzenie

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego z dniem 6.02.2005 r. ustawą z 22.12.2004 r.

W doktrynie postępowania cywilnego podkreśla się szczególny charakter skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Brak jest przy tym zgody co do sposobu zakwalifikowania tego środka, wymyka się on bowiem z tradycyjnych budowanych w doktrynie podziałów. Bywa on kwalifikowany m.in. jako środek mający pewne cechy nadzwyczajnego środka zaskarżenia , nadzwyczajny środek zaskarżenia , quasi-środek zaskarżenia , specjalny środek prawny ulokowany wśród nadzwyczajnych środków zaskarżenia . Nie budzi jednak kontrowersji stwierdzenie, iż postępowanie zainicjowane skargą stanowi jedno z postępowań właściwych w rozumieniu art. 4171 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego , oraz że uzyskane w tym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX