Janicki Tomasz, Kociak-Janicka Natalia, Szczególne przypadki powstania obowiązków płatnika

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/4/6-8
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Szczególne przypadki powstania obowiązków płatnika

Spośród wszystkich podmiotów zobowiązanych do określonych przez prawo podatkowe zachowań, to na płatniku spoczywają szczególnego rodzaju obowiązki. Płatnik jest bowiem odpowiedzialny nie tylko za wykonanie swoich obowiązków, ale ciążą na nim również powinności związane z innymi podmiotami, które osiągają za jego pośrednictwem różnego rodzaju świadczenia. Okoliczności, w których obowiązki płatnika mogą się zaktywizować, są różne. Poza tymi oczywistymi, które nie budzą wątpliwości, w praktyce pojawiają się takie, które mogą przysparzać problemów interpretacyjnych, a w konsekwencji i praktycznych. Jest to szczególnie istotne, ponieważ nieprawidłowe wykonanie obowiązków przez płatnika może za sobą pociągać odpowiedzialność na gruncie przepisów prawa podatkowego, ale i karnego skarbowego. Z tego też względu zagadnienia związane z obowiązkami płatnika są często przedmiotem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej kierowanych do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W jednym z nich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX