Szczególne dyrektywy wymiaru kary za występki o charakterze chuligańskim - OpenLEX

Stefańska Blanka Julita, Szczególne dyrektywy wymiaru kary za występki o charakterze chuligańskim

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/9/30-50
Autor:
Rodzaj: artykuł

Szczególne dyrektywy wymiaru kary za występki o charakterze chuligańskim

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są dyrektywy wymiaru kary za występki o charakterze chuligańskim. Przedstawiono kształtowanie się szczególnych dyrektyw wymiaru kary za przestępstwa o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym oraz przeprowadzono analizę aktualnych obostrzeń polegających na nakazie nadzwyczajnego obostrzenia kary przez wymierzenie kary w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, obowiązkowe orzeczenie nawiązki na rzecz pokrzywdzonego oraz ograniczenie warunkowego zawieszenia wykonania kary do jedynie szczególnie uzasadnionych wypadków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX