Szewczyk Helena, Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia mianowanych nauczycieli. Wybrane orzeczenia

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/3/7-19
Autor:
Rodzaj: artykuł

Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia mianowanych nauczycieli. Wybrane orzeczenia

Słowa kluczowe: zatrudnienie, szczególna ochrona trwałości zatrudnienia, nauczyciele, mianowanie

1.Uwagi wstępne

Zawód nauczyciela jest zawodem zaufania publicznego o wielkim znaczeniu i doniosłości społecznej. W związku z tym z ogromną wdzięcznością wspominamy tych wszystkich nauczycieli, którzy kształtowali nasze charaktery oraz uczyli nas poszukiwania prawdy i dobra. Ostatnie lata ujawniły pogłębiający się kryzys w szkolnictwie powszechnym i oświacie oraz ukazały słabnącą kondycję polskich szkół i placówek oświatowych, a także obnażyły liczne niedostatki i niedomagania w obszarze regulacji prawnej stosunków pracy nauczycieli. W czasach gdy mamy w naszym kraju coraz mniej nauczycieli „z powołania”, szczególnie ważne są gwarancje prawne stabilizacji ich zatrudnienia, aby do zawodu nauczyciela trafiali jak najlepsi kandydaci i wykonywali swój zawód jak najdłużej. Ochronę przed bezprawnym zwolnieniem nauczycieli z pracy w prawie krajowym należy również postrzegać jako kluczowe zagadnienie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX