Stefanicki Robert, Szczególna ochrona pracownic związana z ich macierzyństwem a konstrukcja zwolnień grupowych

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/7-8/5-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Szczególna ochrona pracownic związana z ich macierzyństwem a konstrukcja zwolnień grupowych

Streszczenie

Dyrektywa w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych ma na celu zapewnienie niezbędnej ochrony pracowników w tym procesie, z zastrzeżeniem uwzględniania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego w Unii Europejskiej. Z kolei dyrektywa w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią statuuje ogólny zakaz ich zwolnienia z pracy z uchyleniami od zasady podyktowanymi szczególnymi przyczynami, niezwiązanymi z macierzyństwem. Zakładając spójność porządku prawa unijnego, należałoby przyjąć, że wdrażanie tych aktów nie powinno uchybiać standardom ochrony kobiety w regulowanym okresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX