Żelewski Robert, Szansa dla młodych HR-owców

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2016/4/28-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Szansa dla młodych HR-owców

10 lat temu, w 2006 r., badania Conference Board pokazywały, że 75 proc. firm mierzy działania HR-owe, ale tylko 25 proc. oceniło, że w ich działach HR pracują specjaliści, którzy potrafią zdefiniować, określić i mierzyć wskaźniki. Natomiast jedynie 12 proc. potrafi wskazać, jak mierniki HR wpływają na realizację strategii firmy.

W tym samym roku Jeffrey Pfeffer and Robert I. Sutton opisali, że evidence-based management wymaga trzech zachowań (patrz ramka: „Zachowania zgodne z evidence-based management”).

Wielu młodych adeptów działów HR szuka swojego miejsca w organizacji oraz możliwości rozwoju. Często ogranicza ich brak doświadczenia, intuicji HR-owej, szerokiej wiedzy z zakresu HR-u. Evidence-based HR, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o fakty, dane i badania, jest dla młodych pracowników działów HR skutecznym remedium na radzenie sobie z barierami utrudniającymi rozwój i awans. Kiedy opieramy nasze nowoczesne, zorientowane na wynik i efekt biznesowy zarządzanie zasobami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX