Łazarska Aneta, Szacowanie szkody za utratę możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu

Artykuły
Opublikowano: PS 2014/5/47-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

Szacowanie szkody za utratę możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu

1.
Uwagi ogólne

Od dłuższego czasu w praktyce sądowej pojawiają się problemy z zakresu odszkodowania za najem pojazdu zastępczego . Z pewnością istotny wpływ na tego rodzaju zjawisko miało orzecznictwo Sądu Najwyższego otwierające dość szeroko możliwość refundacji kosztów najmu pojazdów zastępczych, nie tylko dla poszkodowanych prowadzących działalność gospodarczą, ale praktycznie dla każdego, kto utracił możność korzystania z pojazdu wskutek wypadku. Znaczący wpływ na zwiększającą się liczbę spraw tej kategorii miała uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r. (III CZP 5/2011, LexisNexis nr 2790743, OSNC 2012, nr 3, poz. 28). W uchwale tej Sąd Najwyższy opowiedział się za poglądem, że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej nie jest uzależniona od niemożności korzystania przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX