Węgrzynowski Łukasz, Sytuacja prawna osób wynajmujących garaże od spółdzielni mieszkaniowych w związku z art. 39 u.s.m.

Artykuły
Opublikowano: PS 2012/6/73-92
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sytuacja prawna osób wynajmujących garaże od spółdzielni mieszkaniowych w związku z art. 39 u.s.m.

W niniejszym opracowaniu chciałbym podjąć próbę charakterystyki sytuacji prawnej osób wynajmujących garaże od spółdzielni mieszkaniowych. Zagadnienie jest dość złożone, gdyż składają się na nie liczne wątpliwości natury prawnej, mocno uwikłane w zaszłości historyczne. Stąd też analiza problematyki musi się wiązać z przedstawieniem kontekstu historycznego. Jednak w opracowaniu będzie broniona teza idąca nieco dalej. Wydaje się bowiem, że kontekst historyczny pozwala nie tylko na lepsze zrozumienie przepisów i intencji ustawodawcy towarzyszących ich wprowadzeniu, ale także powinien mieć kluczowe znaczenie dla ich interpretacji.

W ramach opracowania skoncentruję się na wykładni art. 39 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej jako u.s.m.) przyznającego najemcy lokalu użytkowego oraz najemcy pracowni artystycznej roszczenie do spółdzielni o przeniesienie własności lokalu, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w tym przepisie. Zasadna wydaje się bliższa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX