Waksmańska Malwina, Sytuacja oskarżonego w procesie karnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/3/126-143
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sytuacja oskarżonego w procesie karnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Streszczenie

W niniejszej pracy scharakteryzowano system prawny Zjednoczonych Emiratów Arabskich, podwójny system wymiaru sprawiedliwości oraz sam proces karny. Na tym tle zaprezentowana została sytuacja oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym oraz na rozprawie głównej w emirackim procesie karnym ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zawartych w emirackim Kodeksie postępowania karnego oraz Arabskiej Karcie Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX