System warunkowości mający chronić budżet UE przed naruszeniami zasady państwa prawnego przez państwa członkowskie - OpenLEX

Łacny Justyna, System warunkowości mający chronić budżet UE przed naruszeniami zasady państwa prawnego przez państwa członkowskie

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/11/5-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

System warunkowości mający chronić budżet UE przed naruszeniami zasady państwa prawnego przez państwa członkowskie

1. Wprowadzenie . Siła Unii Europejskiej podobno wynika z jej zdolności do przezwyciężania kryzysów. Kryzysy, które ostatnio dotknęły UE i jej obywateli, dotyczyły bankowości i finansów (2008 r.), migracji (2014 r.), zasady państwa prawnego (praworządności, rządów prawa – 2018 r.), a ostatnio zdrowia publicznego (pandemia COVID-19 – 2020 r.). Omawiana w tym artykule zasada państwa prawnego, fundament nowoczesnych demokracji konstytucyjnych, jest jedną z podstawowych wartości UE (art. 2 TUE). Jest przestrzegana wtedy, gdy m.in. organy władzy publicznej działają w granicach określonych przez prawo, prawa podstawowe przysługujące jednostkom są przestrzegane, a działalność organów władzy jest poddawana kontroli sprawowanej przez niezawisłe sądy . W ostatnich latach skala naruszeń zasady państwa prawnego w państwach członkowskich sukcesywnie rośnie, również w wyniku ingerencji organów krajowych w niezawisłość sądownictwa . Zastrzeżenia w tym zakresie są kierowane pod adresem wielu państw...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX