Świątkowski Andrzej Marian, Sygnalizacja (whistleblowing) a prawo pracy

Artykuły
Opublikowano: PS 2015/5/6-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sygnalizacja (whistleblowing) a prawo pracy

1.Wprowadzenie

Rekomendacja CM/Rec(2014)7 Komitetu Ministrów Rady Europy z 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ochrony whistleblowerów (sygnalistów) zaleca państwom członkowskim tej europejskiej organizacji – utworzonej w celu ochrony praw człowieka – skonstruowanie systemu gwarancji normatywnych, instytucjonalnych i judykacyjnych chroniących jednostki ujawniające informacje o zachowaniach stanowiących zagrożenie lub naruszenie interesu publicznego. Prawo pracy zostało wskazane przez Radę Europy jako baza normatywna prawnej ochrony sygnalistów, ponieważ – jak pokazuje praktyka ostatniej dekady – większość państw członkowskich Unii Europejskiej dostrzegła potrzebę oraz korzyści wynikające ze swobody ujawniania informacji pozyskanych przez osoby zatrudnione i skonstruowała w krajowych przepisach prawa system ochrony prawnej osób ujawniających informacje o zachowaniach stanowiących zagrożenie lub o czynach szkodliwych dla interesu publicznego. Według raportu opracowanego przez Transparency International,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX