Mariański Adam, Swobodna czy dowolna ocena dowodów - teoria a praktyka

Artykuły
Opublikowano: PP 2008/8/7-12
Autor:
Rodzaj: artykuł

Swobodna czy dowolna ocena dowodów - teoria a praktyka

W toku postępowania podatkowego prowadzonego przez organy podatkowe spoczywa na nich obowiązek ustalenia prawdy materialnej. Realizując tę zasadę, są one zobowiązane do zebrania pełnego materiału dowodowego, a następnie dokonania jego oceny. Ta pierwsza powinność jest regularnie zaniedbywana i następuje przerzucanie ciężaru dowodzenia na stronę postępowania. Natomiast w sytuacji gdy został zebrany wyczerpujący materiał dowodowy, organy podatkowe bardzo często dokonują jego oceny z naruszeniem zasady swobodnej oceny dowodów. Prowadzi to do wydawania rozstrzygnięć niezgodnych z istniejącą prawdą obiektywną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy