Swoboda przemieszczania się w Unii Europejskiej przez dziecko pod pieczą osób tej samej płci a krajowe reguły obywatelstwa i... - OpenLEX

Mostowik Piotr, Swoboda przemieszczania się w Unii Europejskiej przez dziecko pod pieczą osób tej samej płci a krajowe reguły obywatelstwa i prawa rodzinnego na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.12.2021 r., C-490/20, V.M.A. przeciwko Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo"

Artykuły
Opublikowano: EPS 2022/4/28-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Swoboda przemieszczania się w Unii Europejskiej przez dziecko pod pieczą osób tej samej płci a krajowe reguły obywatelstwa i prawa rodzinnego na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.12.2021 r., C-490/20, V.M.A. przeciwko Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo"

Artykuł porusza kwestię swobody przemieszczania się w Unii Europejskiej przez dziecko pod pieczą osób tej samej płci.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX