Mielczarek Marcin A., Święta wolne od pracy a równouprawnienie związków wyznaniowych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2014/8/56-69
Autor:
Rodzaj: artykuł

Święta wolne od pracy a równouprawnienie związków wyznaniowych

1.Uwagi wstępne.

Zgodnie z art. 1 ustawy o dniach wolnych od pracy , w brzmieniu obowiązującym po nowelizacji z 24.9.2010 r. , dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz następujące święta: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Należy zauważyć, że nie istnieją przesłanki ani natury prawnej, ani historycznej, pozwalające przypisać niedzielom oraz świętom religijnym wolnym od pracy odmiennych funkcji. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 2.10.2012 r. wskazał – cytując in extenso: „Funkcja niedzieli, w kręgu kultury chrześcijańskiej, nie była zasadniczo tożsama z rolą dnia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX