Kmiecik Zbigniew R., Subsydiarne sposoby ustalania okoliczności faktycznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/5/36-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Subsydiarne sposoby ustalania okoliczności faktycznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Słowa kluczowe: uprawdopodobnienie, prawdopodobieństwo, domniemanie faktyczne, domniemanie prawne, fikcja prawna

1.Wprowadzenie

W postępowaniu administracyjnym, podobnie jak w innych procedurach uregulowanych prawem, podstawowym sposobem ustalania istnienia okoliczności faktycznych jest dowodzenie, czyli wnioskowanie o istnieniu lub nieistnieniu poszukiwanych faktów na podstawie zgromadzonych środków dowodowych (treści dokumentów, zeznań świadków, opinii biegłych, wyników oględzin, oświadczeń strony i innych).

Subsydiarnymi wobec dowodzenia sposobami ustalania faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy lub przebiegu postępowania są: uprawdopodobnienie i stwierdzenie prawdopodobieństwa, domniemanie oraz fikcja prawna.

2.Uprawdopodobnienie i prawdopodobieństwo

W odniesieniu do niektórych okoliczności – mających znaczenie nie dla rozstrzygnięcia sprawy, tylko dla toku postępowania – Kodeks postępowania administracyjnego nie wymaga ich dowodzenia, zadowalając się uprawdopodobnieniem lub samym stwierdzeniem prawdopodobieństwa ich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX