Stypendia sportowe ustanawiane przez jednostki samorządu terytorialnego - OpenLEX

Dauerman Tomasz, Stypendia sportowe ustanawiane przez jednostki samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: FK 2017/7-8/15-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stypendia sportowe ustanawiane przez jednostki samorządu terytorialnego

W artykule przestawiono zagadnienia związane z ustanawianiem i finansowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych, tj. sportowców i trenerów, za osiągnięte wyniki sportowe. W opracowaniu opisano główne cele i założenia stypendium sportowego oraz przeprowadzono analizę art. 31 ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie. Zamiarem autora było wskazanie kontrowersji i błędów, jakie powstają w praktyce stosowania się organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego do dyspozycji przepisu art. 31 ustawy o sporcie. Biorąc pod uwagę, że omawiane zagadnienie nie było do tej pory częstym przedmiotem analizy przedstawicieli literatury prawniczej, autor w znacznej mierze odwołuje się do orzecznictwa sądów administracyjnych, a także własnych spostrzeżeń jako radcy prawnego, które pojawiły się w związku z kilkunastoletnią praktyką zawodową związaną z prawem sportowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX