Stwierdzenie przez referendarza sądowego zasadności skargi wniesionej na jego własne postanowienie - OpenLEX

Sadza Arkadiusz, Stwierdzenie przez referendarza sądowego zasadności skargi wniesionej na jego własne postanowienie

Artykuły
Opublikowano: PPC 2020/4/730-760
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stwierdzenie przez referendarza sądowego zasadności skargi wniesionej na jego własne postanowienie

Słowa kluczowe: referendarz sądowy, stwierdzenie zasadności skargi, skarga na orzeczenie referendarza sądowego

1.Wprowadzenie

Do najistotniejszych, przewidzianych w ustawie z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw zmian dotyczących środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym należało wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego regulacji pozwalającej referendarzowi sądowemu na dokonanie autokontroli jego własnego postanowienia po wniesieniu na nie skargi (art. 39822 § 4 k.p.c.). Zmiana ta już na etapie prac legislacyjnych nad wspomnianą nowelizacją budziła poważne wątpliwości . Z drugiej jednak strony, pomimo przeważającego w piśmiennictwie stanowiska wykluczającego możliwość uwzględnienia przez referendarza sądowego w poprzednim stanie prawnym skargi we własnym zakresie , w doktrynie już od pewnego czasu pojawiały się głosy, że warte rozważenia jest przyznanie referendarzowi sądowemu kompetencji do dokonania autokorekty zaskarżonego orzeczenia....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX