Struktura sędziowskiego materialnego kierownictwa postępowaniem dowodowym przed sądem II instancji w apelacji pełnej w procesie... - OpenLEX

Manowska Małgorzata, Struktura sędziowskiego materialnego kierownictwa postępowaniem dowodowym przed sądem II instancji w apelacji pełnej w procesie cywilnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/10/42-59
Autor:
Rodzaj: artykuł

Struktura sędziowskiego materialnego kierownictwa postępowaniem dowodowym przed sądem II instancji w apelacji pełnej w procesie cywilnym

Słowa kluczowe: postępowanie dowodowe, sędziowskie kierownictwo, zasada kontradyktoryjności, zasada skupienia materiału procesowego

Zasadniczym celem procesu cywilnego jest udzielenie obywatelowi ochrony sądowej jego praw podmiotowych bądź stosunku prawnego. Funkcją uboczną postępowania cywilnego jest szeroko rozumiana ochrona porządku prawnego, jak również funkcja edukacyjno-prewencyjna. Przez udzielenie bowiem ochrony sądowej prawom podmiotowym strony (uczestnika postępowania) zostają objęte ochroną ogólne reguły prawne ustanowione w danym państwie. Wymiar sprawiedliwości z kolei nie funkcjonuje w próżni, ale w mniejszym bądź większym stopniu oddziałuje na stosunki społeczne. Wiedza o sposobie rozstrzygnięć przez sąd konkretnych spraw skłania obywateli do regulowania swoich stosunków prawnych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Rozstrzygnięcie sporu cywilnego wymaga przede wszystkim ustalenia przebiegu zdarzeń leżących u jego podłoża. Bez tego nie było możliwe określenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX