Walasik Marcin, Struktura cywilnego postępowania zabezpieczającego

Artykuły
Opublikowano: PPC 2016/3/524-538
Autor:
Rodzaj: artykuł

Struktura cywilnego postępowania zabezpieczającego

1. Pojęcie postępowania cywilnego nie poddaje się prostej definicji . Na podobne trudności napotyka także określenie pojęcia cywilnego postępowania zabezpieczającego. Postępowanie to stanowi jeden z rodzajów postępowania cywilnego. Można w związku z tym uznać, że powinno ono odpowiadać kryteriom, za pomocą których ta kategoria postępowań jest wyodrębniana z grupy postępowań regulowanych przez prawo. W ramach tych kryteriów główną wagę należy przywiązywać do sposobu, w jaki określone postępowanie jest kwalifikowane przez samego prawodawcę. Za postępowanie cywilne można wobec tego uważać każde postępowanie, które zostało unormowane w kodeksie postępowania cywilnego jako podstawowym akcie z zakresu tej dziedziny prawa . Kryterium to spełnia postępowanie zabezpieczające, którego ogólny reżim prawny określają art. 730–757 k.p.c.

Odwołanie się do kryterium kodeksowego nie jest jednak w pełni wystarczające dla ustalenia pojęcia cywilnego postępowania zabezpieczającego. Pozwala ono na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX