Nycz Piotr, Strona podmiotowa wykroczenia z art. 96 § 3 k.w.

Artykuły
Opublikowano: PiP 2016/6/92-101
Autor:
Rodzaj: artykuł

Strona podmiotowa wykroczenia z art. 96 § 3 k.w.

Problematyka strony podmiotowej wykroczenia stypizowanego w art. 96 § 3 k.w. ma istotne znaczenie dla praktyki, zaś zarówno w piśmiennictwie, jak i orzecznictwie sądów powszechnych brak jest jednolitego stanowiska w tym przedmiocie. Przepis ten penalizuje zachowanie polegające na niewskazaniu na żądanie uprawnionego organu, komu właściciel lub posiadacz pojazdu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Regulacja ta była przedmiotem pytania prawnego skierowanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie do Trybunału Konstytucyjnego . Wyrokiem z 12.03.2014 r. (P 27/13) Trybunał orzekł, że art. 96 § 3 k.w. jest zgodny z art. 2 oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji . W orzeczeniu tym Trybunał odwołał się do kontroli NIK, która miała potwierdzić, że „wykroczenie stypizowane w art. 96 § 3 k.w. ścigane jest wyłączniejako wykroczenie umyślne. Zawsze zatem w postępowaniu wykroczeniowym konieczne jest udowodnienie właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu,...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access