Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (odpowiedź na polemikę M. Małeckiego) - OpenLEX

Burdziak Konrad, Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (odpowiedź na polemikę M. Małeckiego)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/8/132-137
Autor:
Rodzaj: artykuł

Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (odpowiedź na polemikę M. Małeckiego)

1. Zdaniem M. Małeckiego: „Przepis ten [art. 20 k.k. – K.B.] nie koduje żadnych znamion wskazujących na cechy poszczególnych form współdziałania: nie wysławia żadnego znamienia podżegania czy pomocnictwa ani elementów treściowych normy sankcjonowanej, zakazującej podejmowania określonego typu zachowania, co jest podstawową cechą przepisu typizującego czyn zabroniony pod groźbą kary i jego modyfikatorów” . Według Autora regulacja art. 20 k.k. nie wysłowia zatem żadnej prawnokarnej normy sankcjonowanej (w tym m.in. prawnokarnych norm sankcjonowanych zakazujących pomocnictwa przez zaniechanie, z czym autor niniejszej polemiki w pełni się zgadza) ani też nie stanowi przepisu modyfikującego treść którejkolwiek z norm sankcjonowanych wysłowionych w innych przepisach prawnokarnych (w tym m.in. norm sankcjonowanych wysłowionych w art. 18 § 3 zd. 2 k.k., z czym również należy się zgodzić). Według M. Małeckiego regulacja art. 20k.k. nie stanowi też przepisu uzupełniającego w stosunku do innych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX