Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2011/6/58-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Strona i organy postępowania administracyjnego oraz strony postępowania sądowego w przedmiocie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego

Problematyka określenia i definiowania podmiotów, które zgodnie z prawem dochodzić mogą wydania w stosunku do nich indywidualnych interpretacji prawa podatkowego i uczestniczyć jako strona w odpowiednim postępowaniu administracyjnym w tym przedmiocie, a także organów do wydawania wymienionych interpretacji uprawnionych i zobowiązanych, powinna być rozpatrywana, a więc i w niniejszym opracowaniu będzie, na podstawie właściwych w tym zakresie regulacji procesowego i ustrojowego prawa podatkowego, dotyczącego organów podatkowych oraz ich procedowania i przed nimi występowania.

Uzasadnionej prawnie odpowiedzi na pytanie, kto może być stroną postępowania przed sądem administracyjnym badającym pod względem legalności zaskarżoną indywidualną interpretację prawa podatkowego, poszukiwać należy w unormowaniach postępowania sądowego, zawartych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . Skonstatowania i rozważenia jednak wymaga to, że oceny prawne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?