Kalitta Emilia, Strefy wolne od LGBT a aksjologiczny aspekt partnerstwa miast

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/11/26-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Strefy wolne od LGBT a aksjologiczny aspekt partnerstwa miast

Strefy wolne od „ideologii LGBT”, powstające na podstawie aktów uchwalanych przez niektóre polskie samorządy, wywołały w Europie dyskusję na temat dyskryminowania w Polsce osób o odmiennej orientacji seksualnej i ich obecności w życiu publicznym. W sposób szczególny debata na ten temat wyróżniła się w kontekście aksjologicznego wymiaru współpracy miast partnerskich. Miasta te powstały jako realizacja idei przełamywania powojennych stereotypów, szanowania odrębności kulturowej oraz szeroko rozumianej tolerancji dla drugiego człowieka. Uchwały polskich samorządów, ustanawiające na swoim obszarze strefy wolne od „ideologii LGBT”, spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem zagranicznych partnerów, podkreślających kwestię równości obywateli oraz zakazu dyskryminacji w życiu publicznym. Kwestia dyskryminacji osób LGBT została również podjęta przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który zaskarżył rzeczone uchwały do sądów wojewódzkich. Uchwały te zwróciły ponadto uwagę Parlamentu Europejskiego, który w odpowiednich rezolucjach potępił praktykę samorządową ich wydawania i domaga się unieważnienia ich uchwał, a także ogłosił teren Unii Europejskiej strefą wolności LGBTIQ. Autorka dokonuje w artykule analizy przyczyn sprzeciwu zagranicznych samorządów wobec przedmiotowych uchwał podejmowanych przez polskie gminy, uwzględniając bieżącą sytuację społeczno-polityczną na tle wydarzeń historycznych w Europie, szczególnie w odniesieniu do partnerstwa miast.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX